Sinds kort komt een kleine groep Haarlemse veteranen van jong tot oud, van Nieuw Guinea tot Bosnië en van UNIFIL tot Mali, met enige regelmaat bij elkaar in Sportcafé Haarlem, het lokale veteranencafé. Het in oprichting zijnde Veteranen Haarlem Comité is op zoek naar veteranen (er zijn er rond de 400 in Haarlem) die zich vrijblijvend willen aansluiten om naast het bijwonen van diverse activiteiten (maandelijkse borrel, lezingen, lokale veteranendag, herdenkingen etc) elkaars ervaringen te kunnen delen en daar waar nodig elkaar te kunnen ondersteunen.

In Haarlem wonen naar schatting ruim 400 veteranen. Die zijn vanwege de privacyregels lastig te benaderen. Daarom ook deze oproep.

Ben je geïnteresseerd in genoemde activiteiten, wil je af en toe met mede veteranen bij elkaar komen of wil je gewoon op de hoogte gehouden worden van diverse activiteiten in Haarlem dan kan je je voorlopig aanmelden middels mail bij edschaaf@hotmail.com.