Ontdek de indrukwekkende geschiedenis van Nederlandse deelname aan UNIFIL-vredesmissie in Libanon tijdens jaren 80.

In 1979 kreeg Nederland het verzoek om deel te nemen aan de United Nations Interim Force in Libanon, ook wel Unifil genoemd. Tijdens de initiële besluitvorming kwamen er vooral veel politieke argumenten naar voren om wel te gaan. Hierbij was de vrees voor imagoschade van Nederland als ze dit verzoek zouden afwijzen belangrijker dan het feit of een uitzending met veelal dienstplichtige soldaten in oorlog gebied wel verantwoord was. Dit resulteerde dan ook in dat er onder de teruggekeerde Unifil veteranen een grote groep met PTSS kampt en dit vaak pas op latere leeftijd heeft ontdekt.

De documentaire ‘In dienst van de vrede’ is een actuele hybride vertelling die terugblikt terug op de Unifil vredesmissie van de Jaren 80. Hier waren ruim 9000 Nederlandse militairen actief over een periode van zo’n 6 jaar. Het was een bijzondere missie, waar zowel Den Haag als Defensie zich flink verkeken op het conflict en oorlogsgebied waar de vaak dienstplichtige soldaten in terecht kwamen.

Na de gebeurtenissen op 7 october 2023 in Israël en Gaza zijn er ook weer spanningen en dagelijkse beschietingen aan de Libanees/Israëlische grens. Daarnaast zijn er inmiddels ruim 20.000 mensen op de vlucht voor de escalaties. Om naast de verhalen van de veteranen ook echt een actueel beeld te hebben bij de situatie van toen en nu horen we toenmalig buitenland correspondent in Libanon Jan Keulen, voormalig diplomaat, ambassadeur in o.a Irak en midden-oosten expert Nicolaos van Dam, oud generaal Peter van Uhm en NOS correspondent Daisy Mohr vanuit Beiroet.

Docu op Zondag

Op zondag 14 april om 11.00 uur zal de Schuur (Toneelschuur) in Haarlem de documentaire ‘In dienst van de vrede’ vertonen, die de UNIFIL-vredesmissie van de jaren 80 belicht. Met ruim 9.000 Nederlandse militairen actief gedurende zo’n 6 jaar, was dit een bijzondere missie met diepgaande impact. Hierbij zullen regisseur Jelmar Hoekstra, cameraman Jeroen Simons en meerdere leden van het Veteraneninstituut aanwezig zijn. Na afloop van de film gaan zij dieper in op de onderwerpen die erin aan bod komen, gespreksleider is Frénk van der Linden.

Meer hierover is te vinden op: https://www.schuur.nl/film/in-dienst-van-de-vrede