Veteranen Kennemerland is een platform waar veteranen, oud-militairen en actief dienende leden van de krijgsmacht uit de regio Kennemerland informatie kunnen vinden over initiatieven, activiteiten en ondersteuning, die er zijn of worden georganiseerd door de diverse veteranencomités en organisaties in Kennemerland.

Regio Kennemerland

Onder de regio Kennemerland vallen de volgende gemeentes:

  • Beverwijk

  • Bloemendaal

  • Haarlem

  • Haarlemmermeer

  • Heemskerk

  • Heemstede

  • Velsen

  • Zandvoort

“Some people live an entire lifetime and wonder if they have ever made a difference in the world. A veteran doesn’t have that problem.”

Ronald Reagan

Doelstelling

Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en die in Kennemerland in het bijzonder en het op laagdrempelige wijze het samenbrengen, binden en ondersteunen van veteranen, hun partners en kinderen. Tevens het bevorderen en verstevigen van het contact, de saamhorigheid, de kameraadschap en de relaties van de veteranen onderling.

De Veteranen Kennemerland trachten dit doel ondermeer te bereiken door het organiseren en begeleiden van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten en evenementen, waarbij veteranen en anderen elkaar kunnen ontmoeten. En ondersteuning bieden aan comité’s, veteranenverenigingen en nevenstichtingen die zich inspannen tradities, herdenkingen, oorlogsmonumenten en -graven in ere te houden.

Doelstelling

Het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en die in Kennemerland in het bijzonder en het op laagdrempelige wijze het samenbrengen, binden en ondersteunen van veteranen, hun partners en kinderen. Tevens het bevorderen en verstevigen van het contact, de saamhorigheid en de relaties van de veteranen onderling.

De Veteranen Kennemerland trachten dit doel ondermeer te bereiken door het organiseren en begeleiden van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten en evenementen, waarbij veteranen en anderen elkaar kunnen ontmoeten. En ondersteuning bieden aan veteranenverenigingen en nevenstichtingen die zich inspannen tradities, herdenkingen, oorlogsmonumenten en -graven in ere te houden.

Logo Veteranen TV Groen Oranje Wit

Veteranen Radio

Het station voor, door en met Militairen, Veteranen & Thuisfront.

ON AIR

Logo Veteranen TV Groen Oranje Wit

Veteranen Radio

Het station voor, door en met Militairen, Veteranen & Thuisfront.

ON AIR

Links: